gevaarlijke voorspellingen en profetieën
Het gevaar van voorspellingen

Weinig mensen geven toe in toekomstvoorspellingen te geloven. Toch worden zieners als Nostradamus aangehaald wanneer er ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden op wereldniveau.

Het gevaar wat hierbij ontstaat, is dat je onbewust op een onwenselijke tijdlijn terechtkomt en hiermee de toekomst negatief beïnvloedt. Je creëert een self-fulfilling prophecy, door te geloven dat de toekomst al vaststaat.

Om te weten hoe je een voorspeld doemscenario ontwijkt, moet je weten wat een toekomstvoorspelling is en hoe deze tot stand komt.

Wat is een toekomstvoorspelling precies?

Iemand die de toekomst kan voorspellen, kan afstemmen op de verschillende potentiële tijdslijnen. Bij een toekomstvoorspelling, wordt de tijdlijn die het meeste momentum heeft verzamelt vanuit het verleden in het heden, gezien als de meest waarschijnlijke, voorzienbare toekomst.

toekomst voorspelling

Het nut van een voorspelling

De toekomst ligt niet vast, ongeacht welke voorspelling er gemaakt is. Het enige nut dat een toekomstvoorspelling heeft, is dat je deze kan bijsturen wanneer je die kant niet op wilt. Toekomst voorspellen is een handig hulpmiddel dat ons gegeven is om meer zeggenschap te krijgen over ons leven. Deze gave is nooit bedoeld om mensen te onderwerpen aan een vaststaand lot, dat als een zwaard van Damocles boven je hangt. Het is een middel tot empowerment, maar alleen wanneer je zelf verantwoordelijkheid wil nemen.

Het gevaar

Wanneer je gelooft dat je niet zelf verantwoordelijk bent voor je leven, maar een hogere macht -of het lot- werkzaam is waartegen je niks kan inbrengen, dan lever je jouw Vrije Wil in. Wanneer je jezelf overgeeft aan je lot, dan is dat een teken voor het universum dat je toestemt met die uitkomst. Ook al zou je hier nooit bewust voor gekozen hebben.

Het belang van bewustwording

Door bewustwording kom je te weten welke keuzes echt van jou zijn. Bewustwording brengt je bij je kern, vrijgemaakt van angsten, oordelen en verwachtingen die niet van jou zijn. Dat betekent dat je jouw intuïtie, jouw hart, gaat volgen. Dat wordt jouw kompas, omdat het niet alleen de bekende weg weet maar ook welke onbekende weg goed is voor je.

De belangrijkste Wet van het Universum

Door verantwoording te nemen voor je eigen welbevinden, oefen je de wet van Vrije Wil uit. Vrije Wil is de belangrijkste wet in het Universum, waar wij persoonlijk beschikking over hebben. Wij hebben als mensen zelf de macht gekregen om de toekomst te scheppen zoals wij die wensen. Maar je kan je Vrije Wil alleen uitoefenen als je weet wat je wilt en wat je niet wilt. Vandaar dat bewustwording essentieel is voor een goede uitoefening van je vrije wil.

wet van de vrije wil

Het Lot ontwijken

Het is belangrijk dat we ons bewust worden van onze macht om over onszelf te beschikken. Dit is niet een macht die anderen onderwerpt, maar een macht om jezelf te bevrijden uit de illusies.

Als je zelf je vrije wil niet uitoefent, door geen verantwoording te nemen over je leven, dan geef je jouw wil over aan een ander of aan een bestaande situatie. Hierdoor zul je je machteloos en klein voelen. Machtssystemen zijn hierop gebaseerd, dat ze mensen manipuleren op een manier waardoor een persoon gelooft dat hij beter af is wanneer een ander over zijn leven beslist. Dat een ander beter weet wat hij nodig heeft, dan hij zelf. Hiermee doe je dus afstand van je vrije wil en kom je onbedoeld op tijdslijnen terecht die niet goed voelen.

tijdslijn kiezen

Tijdlijn kiezen

Gelukkig zijn er meerdere potentiële tijdlijnen, dan degene waar je hoogstwaarschijnlijk op afstevent. Dat betekent, dat wanneer je niet akkoord bent met de waarschijnlijke uitkomst van jouw toekomst, je van tijdslijn kan wisselen door de dingen anders aan te pakken en andere beslissingen te nemen dan je gewoonlijk zou doen.

Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. Want niemand verandert makkelijk zijn koers. Je bent niet voor niks op de weg gekomen waar je je nu bevindt. Het is een optelsom van moeilijke keuzes, verworven zekerheden en verwachtingen die je hebt. En verworven zekerheden en verwachtingen zijn nu eenmaal geen dingen die je makkelijk opgeeft. Daarnaast kies je vaak met je verstand en je verstand kiest vooral voor veilig. Nee, niet wat echt veilig is, maar wat veilig voelt. En vertrouwd, dus bekend, voelt veilig. Zelfs wanneer je in een onveilige situatie beland bent. [lees Veiligheid of Zekerheid]

Je kan momentum vergelijken met een trein die vaart gemaakt heeft. Die stop je niet ineens. Maar door koerswijzigingen en soms een ander spoor te kiezen, kan je het momentum een andere richting op sturen. Zo spring je op een andere tijdslijn die je naar een andere uitkomst kan leiden.

Nostradamus

nostradamus

Het is goed om je te realiseren dat Nostradamus zijn voorspellingen deed vanuit een bepaalde tijdslijn, die destijds veel momentum had verzameld. Doordat de wereld tijdlang nagenoeg op dezelfde wijze ontwikkelde als toen hij leefde, konden veel voorspellingen uitkomen.

De laatste jaren is er op energetisch en bewustzijnsniveau zo’n grote verandering gekomen, dat de wereld zich niet meer op dezelfde manier ontwikkelt als eeuwenlang gebruikelijk was. Oude geloofsstructuren zijn uit elkaar gevallen. En dan heb ik het niet alleen over religie. Het bewustwordingsproces is in een versnelling gekomen. En door een radicale onderbreking van onze oude, vertrouwde patronen, zijn er grote veranderingen gekomen in de manier waarop we over ons leven zijn gaan nadenken. Alleen al hiermee zijn we op een heel andere tijdslijn gestapt dan onze voorouders voor ons hebben gelopen.

Tijdlijn creëren | Energie wordt materie

toekomst dromen

Alles wat in de fysieke realiteit zichtbaar is, bestond eerst in de vorm van energie, als een idee. Of het nu gaat over een auto, een vliegtuig of over de manier waarop we ons laten regeren. Dat is de werkelijke kracht van fantasie en mindset. Zo vrij te kunnen denken dat we een nieuwe toekomst kunnen dromen.

Alles wat je nu om je heen ziet, is het resultaat van wat mensen vóór ons bedacht hebben. Wat wij nu bedenken creëert onze toekomst. Zo creëer je een nieuwe tijdlijn.

Dat is pas macht.

Jouw ideale tijdslijn creëren? Maak een afspraak voor een tarotreading en ontdek jouw ideale tijdslijn.

Aanbevolen berichten

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.