Angst voor verandering

is een terugkerend thema bij de tarotkaarten. Iedereen weet dat verandering bij het leven hoort. Wanneer je deze verandering niet in eigen hand hebt, maar je opgedrongen wordt door omstandigheden, dan heb je het daar vaak moeilijk mee. Het geeft een onveilig gevoel.

We voelen ons het meest veilig in een situatie die wij zelf gecreëerd hebben. Toch?!

Maar waarom blijf je dan soms zo lang in een situatie zitten die eigenlijk niet goed voor je is? Bijvoorbeeld in een disfunctionele relatie. Of een baan waar je al jaren niet meer gelukkig in bent.

Hieruit kun je opmaken dat je gevoel voor veiligheid dus niet altijd strookt met werkelijk veilig zijn. Veiligheid is dan: liever kiezen voor het zekere dan voor het onzekere, ook al gaat dat ten koste van je geluk.

Veiligheid of zekerheid?

Veiligheid is de afwezigheid van gevaar en de aanwezigheid van bescherming. Op je gevoelsvlak is veiligheid: het ervaren van bescherming, liefde en geborgenheid.

Veiligheid is een relatief begrip. Niet omdat we nooit helemaal veilig zijn onder alle omstandigheden. Maar omdat je veilig voelen vooral te maken heeft met hoe je geconditioneerd bent te denken; door je opvoeding en de maatschappij. En heeft het te maken met ervaringen uit je verleden, waardoor je overtuigd bent geraakt dat je in bepaalde situaties nooit echt veilig zal zijn. Bijvoorbeeld doordat je gepest werd of mishandeld.

Zo kan het gebeuren dat we ons veilig voelen in een voor ons onveilige situatie (disfunctioneel gezin, baan die slopend is). En ons onveilig voelen in een veilige situatie, gewoonweg omdat we onzeker zijn.

Onzekerheid brengt dus een gevoel van onveiligheid, ook al is er geen werkelijk gevaar.

Wanneer je in je leven grote veranderingen doormaakt die veel onzekerheid over de toekomst brengen, kan je een onveilig gevoel krijgen. Je voelt je kwetsbaar. Door dit onterechte gevoel van gevaar, ben je soms geneigd om te lang stil te blijven staan bij wat er niet meer is.

Beter is het om in te zien wat je werkelijk voelt. Onveiligheid of onzekerheid? Dit helpt om het ‘oude’ los te laten en een open blik te hebben voor de potentie en de mogelijkheden die nu voor jou zijn vrijgekomen. Die jou een betere toekomst bieden.

Wanneer koos jij voor onzekerheid, omdat je wist dat die keuze jou de meeste bescherming bood?

 

Thema ‘veiligheid’ in de Tarotkaarten:

De Toren : je wereld stort in doordat bestaande zekerheden wegvallen
Bekers V : angst om verder te gaan na een groot verlies
Staven IX: gevoel van onveiligheid door slechte ervaringen uit het verleden
Bekers VI : verlangen naar de veiligheid en geborgenheid uit je kindertijd
De Geliefden : je veilig voelen om je helemaal te geven

 

Disclaimer: De artikelen die ik schrijf, zijn slechts bedoeld ter inspiratie en zijn gebaseerd op mijn perspectief en ervaring. Iedereen heeft een eigen ervaringsgebied en belevingswereld. Wanneer iets met je resoneert of juist niet, dan geeft het je inzicht over jouw perspectief. Het is geen kwestie van goed of fout, van gelijk of ongelijk hebben, maar van perspectief. Omdat het fijn kan zijn om van gedachten te wisselen met elkaar, kan je een reactie achterlaten onder de artikelen.

Aanbevolen berichten

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *