Reiki en andere Energetische behandelingen van Body Spirit Balance zijn geen vervanging van reguliere medische behandelingen, maar kunnen slechts een aanvulling en ondersteuning hierop zijn. Body Spirit Balance zal nooit het advies geven om met uw reguliere behandelingen te stoppen of deze te wijzigen. Bij gezondheidsklachten of andere medische kwesties adviseert Body Spirit Balance altijd eerst contact met je huisarts op te nemen.

Een Reiki/Energetische behandeling vindt altijd in overleg plaats waarbij je te allen tijde vragen kunt stellen.

Ieder mens is uniek en daarom bieden we geen garanties hoe goed een Reiki/Energetische behandeling zal aanslaan. De Reiki/Energetische behandeling is bedoeld is ter bevordering van natuurlijke genezingsprocessen, emotionele en mentale verwerkingsprocessen, wat kan leiden tot volledig of gedeeltelijk klachtenvrij worden. Maar dit kunnen we helaas niet garanderen.

Als ontvanger staat het je vrij de healing te blokkeren en kan het voorkomen dat een privésituatie, innerlijke ontwikkeling of andere omstandigheid eerst aandacht behoeft. Je hebt altijd de vrijheid en keuze hoe snel je daarin doorzet. Body Spirit Balance kan mede daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet behalen van het gewenste resultaat en eventuele consequenties daarvan.

Readingen

Een reading, zoals een tarotreading, dient slechts ter advies. Er kunnen geen garanties met betrekking tot de uitkomst worden gegeven, aangezien de toekomst geen vaststaand gegeven is. Laat een reading nooit je leven bepalen, gebruik altijd je eigen intuïtie en voel aan wat bij jou past of niet. Een goede reading is informatief en opbouwend en vooral: zonder oordeel en met respect voor de vrager!

De website van Body Spirit Balance

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist. Artikelen in mijn blog zijn uitsluitend informatief bedoeld en geschreven als een expressie van persoonlijke meningen en ervaringen.

Beperkte aansprakelijkheid

Body Spirit Balance spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Teksten en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Body Spirit Balance nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Voorwaarden online diensten

Wanneer je een online reading (via Zoom) of coaching aanvraagt, dan ontvang je een veilig betaalverzoek via mail of WhatsApp. Je afspraak staat vast, wanneer de betaling is voldaan maximaal 24 uur voor aanvang van de tarotreading. Na betaling ontvang je een bevestiging van je afspraak. En voor aanvang van de afspraak, ontvang je een link in jouw mail naar onze online afspraak. Op jouw verzoek kan de Zoom-meeting worden opgenomen en wij zullen ervoor zorgdragen dat je een WeTransfer-link ontvangt, via e-mail, naar jouw opname. De opname is een gratis service die wij bieden en hiervoor wordt dus niks extra in rekening gebracht.

Auteursrechten

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de afbeeldingen en teksten op de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Body Spirit Balance, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke elementen anders aangegeven is.