Spiritualiteit zonder gronding in de fysieke, tastbare wereld, is zweverig en onbevredigend. Je reikt naar een constante high als je niet leert hoe je jouw hoger zelf kan belichamen.

De ‘high’

Wanneer je in spiritualiteit, door meditatie, eenheid met het licht en de onvoorwaardelijke liefde hebt gevoeld, dan wil je dit het liefste continu ervaren. Het is een soort high die vergelijkbaar is met drugs of een intens orgasme. Wanneer je dit eenmaal gevoeld hebt, dan voelt het aardse bestaan als leeg en niet gelukkig makend. Alleen wanneer je de piekstaat bereikt in meditatie, voel je weer geluk en verbondenheid.

illusie van licht

De Kunst van Verlichting

Maar, door dit gevoel proberen te bereiken door afstand te nemen van het aardse, leer je de eenheid niet integreren in je leven. De werkelijke kunst van verlichting is, om je hoger zelf te belichamen. En dat betekent niet, dat je als een heilige of monnik door het leven gaat. Het streven naar een ideaalbeeld dat niet overeenkomt met de menselijke natuur, kan je ongelukkig maken. Want de gevoelens van falen en slagen, die veroorzaakt worden door een verkeerde waardering (oordeel) van je ervaring, dragen bij aan een onvervuld leven.

meditatie

Je kwantumbewustzijn ervaren

Als mens heb je de unieke kwaliteiten om je perspectief te kunnen verschuiven tussen de tastbare en niet-tastbare realiteit. Wanneer je bewustzijn groeit, groeit ook je perspectief. Bij baby’s zie je dat duidelijk in hun groeiproces. Allereerst zijn ze zich niet bewust van hun lichaam. Dan leren ze hun ledematen kennen en vervolgens besturen met hun wil. Dan leren ze de mensen om zich heen kennen en vervolgens de verschillende relaties die zijn hebben tot de personen om hen heen.

Door groeiend bewustzijn van zichzelf en hun omgeving, wordt hun perspectief steeds groter. En daarmee wordt ook hun wereldbeeld groter en verreikender. Maar daar stopt bewustzijn niet altijd. Bij sommigen blijft het bewustzijn groeien tot in andere werelden en dimensies en daarmee verandert ook hun wereldbeeld.

kwantumbewustzijn

Kwestie van perspectief

Verlichting betekent in deze zin, dat je bewustzijn licht werpt op verschillende staten van zijn. Afhankelijk van je standpunt, maak je een definitie van je observatie.

Je kan jezelf zien vanuit het perspectief van moeder naar je kind. Vanuit kind naar je ouders. Vanuit leerling naar leraar, vanuit wetenschapper naar het universum, vanuit mens naar god. Vanuit mens naar de natuur. Vanuit aardebewoner naar andere planeten. Vanuit zoogdier naar vogels. Vanuit je fysieke levenservaring naar je spirituele levenservaring. Vanuit je lichamelijke gewaarwording naar energetische invloeden. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Ego en bewustzijn

Jezelf los kunnen zien van anderen, is een belangrijke functie van het ego. Het ego betrekt conclusies altijd op zichzelf, als individu. Het bewustzijn is verbonden met het grote geheel, de onderlinge connectie, en zorgt ervoor dat je waarneming vrij blijft van oordelen. Het bewustzijn maakt het mogelijk om conclusies te trekken die niet op het zelf betrokken zijn. Je kan het ego zien als ik-bewustzijn en het bewustzijn als wij-bewustzijn.

Waarnemen zonder oordeel

Het is wel belangrijk om je te realiseren dat hoe je de wereld ziet, relatief is en niet absoluut. Omdat je altijd een vergelijking maakt vanuit het punt van jouw waarneming. Op het moment dat je jouw visie als absolute waarheid gaat zien, creëer je een conflict met alle andere visies en waarnemingen. Hierdoor zet je jouw visie boven andere en mis je de kijk op het grote geheel van de dingen.

belichaming van verlichting

De menselijke ervaring is bijzonder en waardevol

Spiritualiteit wijst je op de waarde van mens-zijn. Op de waarde van je menselijke ervaring. Zoals wij, vanuit ons bewustzijn, tastbare resultaten creëren en manifesteren in de fysieke wereld, zo zijn wij een fysieke manifestatie van het Goddelijke Bewustzijn. Hiermee gelijken wij op God.

Wij zijn geen god, maar wel een onderdeel van het grote geheel, van Goddelijk Bewustzijn, met godgelijke eigenschappen. En de tastbare wereld is net zo goed onderdeel van goddelijk bewustzijn als de niet-tastbare wereld, verbonden in en door spirit of levenskracht (chi of ki of shakti), die we met elkaar delen en uitwisselen. En die ons inspiratie geeft en waarmee wij zelf kunnen creëren.

Balans tussen hemel en aarde

Door je alleen op de niet-tastbare wereld of op het licht-aspect te richten, mis je waardevolle levenservaringen die je alleen door je fysieke zijnsvorm kan ervaren.

Meditatie is een hulpmiddel, een goede oefening voor je bewustzijn. Door meditatie kan je leren om je bewustzijn te verplaatsen naar uiteenlopende perspectieven. En zo de wereld vanuit oneindig veel standpunten te observeren, los van tijd en ruimte, en de connectie te ervaren via spirit met al het leven om ons heen.

Er zijn, naast passieve vormen van meditatie, ook actieve vormen van meditatie. Die helpen je bij de integratie van bewustzijn in je lichaam. Hierdoor ben je beter in staat om de informatie die je lichaam ontvangt, te vertalen met behulp van je intuïtie. En door plezier te maken en in het hier en nu leven, omarm je het leven in al haar facetten.

Aanbevolen berichten

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *