Tarotreader of waarzegger? Er komen steeds meer tarotprofessionals. Maar wie doet nu wat?

Er is duidelijk een toegenomen interesse in Tarotkaarten en in Tarotprofessionals. Dat is mooie ontwikkeling, want dat zorgt ervoor dat er meer kennis beschikbaar komt over de Tarot. Wat ervoor zorgt dat een bezoek aan een tarotprofessional* ook gewoner wordt en het vakgebied uit de schemerzone komt.

Grote verschillen

Het valt mij op dat er wel grotere verschillen zijn ontstaan in de professionals die tarot kaartleggingen aanbieden. En ik zeg gebruik opzettelijk niet het woord ‘readingen’, om de volgende reden.

Waar, tot voor kort, Tarotkaartleggingen voornamelijk door helderzienden* en mediums* aangeboden werden, worden ze nu ook aangeboden door mensen die niet helderziend zijn. Ik heb hierover geen negatief oordeel, want ik vind dat Tarot breed ingezet kan worden en groei van kennis en (zelf)inzicht is nooit verkeerd in mijn optiek.

Voor iemand die komt voor een tarotkaartlegging (de vrager of cliënt) kan het verschil wel belangrijk zijn. Vandaar dat ik de grootste verschillen wil toelichten.

Globaal kan je 4 soorten Tarotkaartleggers onderscheiden:

“De Waarzegger”
Zij/hij is gespecialiseerd op het gebied van voorspellingen doen. Dit is een helderziende of medium die zal zeggen wat zij/hij ziet in de kaarten. Zij kunnen vaak ook op andere manieren divineren*. Zij zien verleden, heden en toekomst. Sommigen geven advies, maar dat hoeft niet.

“De Tarotreader”
Zij/hij is gespecialiseerd in interpretatie van de tarot met het doel onbewuste processen aan het licht te brengen, het hoe of waarom van blokkades te duiden en inzicht te geven in gevolgen van bepaalde acties. De tarotreader is een helderziende of medium. Ook zij/hij ziet verleden, heden en toekomst. Deze Tarotkaartleggingen hebben vaak een adviserend karakter en gaan ervan uit dat de toekomst (enigszins) te beïnvloeden is door de keuzes die je maakt.

“Het Medium”
Zij/hij is gespecialiseerd in het contact leggen met spirits, geesten van overledenen en gebruikt de kaarten als middel om boodschappen door te geven. Een medium kan helderziend zijn, maar dat hoeft niet.

“De Tarotkaartlegger”
Zij/hij heeft kennis van de tarotkaartbetekenissen en zal deze kennis en eventueel de eigen intuïtie gebruiken om inzicht te krijgen in de persoonlijke ontwikkeling van zichzelf en anderen. Er zijn een toenemend aantal coaches die gebruik maken van de kennis van de tarot als ondersteuning bij hun werk. Zij gebruiken de tarot vooral om bepaalde zaken te pinpointen, maar zullen geen voorspellingen doen. Deze professional is meestal geen medium of helderziende. (Of moet nog ‘uit de kast’ komen ?)

Wanneer iemand zegt dat je de toekomst niet kan voorspellen met de Tarot, betekent dat, dat zij dat niet kunnen omdat ze niet helderziend zijn. Zij vallen in de laatste categorie.
Helderzienden en mediums passen soms in meer dan één bovengenoemde categorie, maar specialiseren zich meestal in een categorie die het beste bij ze past. Zo kan een tarotreader bijvoorbeeld ook een medium zijn die tarotreadingen aanbiedt.

Bij mij past de categorie “Tarotreader” het beste

Ik gebruik graag mijn intuïtieve en helderziende gaven om mensen inzicht te geven in zaken die ze zelf niet zien, maar die belangrijk zijn voor de keuzes die ze maken met betrekking tot hun toekomst. De tarotkaarten helpen mij enorm wanneer ik zelf tegen bepaalde zaken aanloop of een bredere kijk op de situatie nodig heb, door mij duidelijkheid te geven over mijn situatie en de mensen om me heen. Dat wil ik anderen ook bieden.

Tarotreader - Artikel De Gelderlander Patti Kaartreader
Artikel over mij in De Gelderlander door Tessa Ariaans, fotografie: Raphael Drent

Graag hoor ik jouw ervaring met tarotprofessionals! Ben jij weleens naar een tarotpro geweest en hoe heb je dat ervaren? Herken je de bovenstaande categorieën of is een nog een heel andere categorie die ik niet genoemd heb?

Ben je zelf beoefenaar van cartomancie? Welke vorm beoefen jij en met welke categorie voel jij de meeste verwantschap?

 

*Woordverklaringen

Tarotprofessional = iemand die tarotkaartleggingen doet voor haar/zijn werk.

Helderziende = iemand met het vermogen om dingen te zien die voor anderen verborgen zijn.

Medium = iemand die contact legt en communiceert met spirits, geesten van overledenen en spirit gidsen/ lichtgidsen en deze boodschappen doorgeeft.

Divineren = aan de hand van tekens en symbolen voorspellingen doen en boodschappen duiden. Cartomancie = divineren d.m.v. kaarten.

Aanbevolen berichten

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.