Veel mensen denken bij het woord ‘geest’ aan het verstand, maar hoe vaak is het juist dat wij door onze rede aan onze werkelijke spirit (geest) voorbij gaan.

Onze rede of verstand geeft ons vaak slechte adviezen met betrekking tot onze gezondheid.
Met onze verstandelijke vermogens geven we onszelf vaak excuses om juist NIET naar onze intuïtie te luisteren. Waardoor wij over onze geestelijke en lichamelijke grenzen heen te gaan.

Wanneer we dit al te vaak doen, zal ons lichaam of onze geest op andere wijze om onze aandacht gaan roepen. Bijvoorbeeld door slecht geconcentreerd te worden wanneer we ons te weinig rust gunnen. Of door buikpijn te krijgen, omdat we dingen doen die eigenlijk niet goed voor ons zijn (onderbuikgevoel negeren).

gezondheid

Wanneer je stelselmatig signalen van lichaam en geest negeert, leer je jezelf af om belangrijke signalen met betrekking tot je gezondheid op te pikken. Hierdoor valt het vaak nog moeilijk te achterhalen welk oorspronkelijke probleem de klachten veroorzaakt heeft. Dus, op welke plek de disbalans is ontstaan. De rest van de symptomen die je kan waarnemen, kunnen alleen definitief opgelost worden als de oorsprong van de disbalans wordt achterhaald en geheeld wordt. Energetische Healing is hier bij uitstek geschikt voor. Meer weten…

healing herstelt balans
Volgen